Læge

Anna Andersen

Læge

Bente Jensen

Læge

Christian Hansen

Praksisreservelæge

Johannes Poulsen

Husk sundhedskortet

Kortet er din dokumentation for, at du har ret til gratis lægehjælp og vores dokumentation til Sygesikringen for, at du har været her.

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

Rygning skader dine lunger

Få hjælp til rygestop inden det er for sent.

Andelen af gymnasieelever, der bruger snus, er steget markant

Snus er nu mere populært end cigaretter blandt gymnasiedrengene – 11% snuser dagligt.

Snus giver øget risiko for kræft i mundhule, svælg og spiserør, og hjertekarsygdomme.

Snus indeholder høje doser af nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende.

Statens Institut for Folkesundhed